Ubytovací řád a GDPR

Ubytovací řád a GDPR

Veškeré své osobní údaje jsem poskytl dobrovolně, pravdivě a úplně. Ubytovatel mi umožnil seznámit se s právy a skutečnostmi souvisejícími s ochranou mých osobních údajů, případně s právem dítěte v „Informacích pro hotelové hosty o ochraně osobních údajů“, které jsou k dispozici na recepci hotelu a v informačním dokumentu na webových stránkách: www.hotely-srni.cz. Vámi poskytnuté osobní údaje mohou vidět osoby uvedené ve stejném dokumentu. Popis postupu při uplatnění práv na ochranu osobních údajů je k dispozici na webových stránkách: www.hotely-srni.cz, případně se o něm můžete informovat u personálu hotelu. Prohlašuji, že jsem se s dostatečným předstihem seznámil sebe a své dítě (pokud je to relevantní) s ubytovacím řádem hotelu a/nebo se všeobecnými podmínkami souvisejícími se smlouvou o příslušných hotelových službách. Orgánem veřejné moci vykonávajícím dozor nad ochranou spotřebitele a orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, Česká republika, email: adr@coi.cz, www. coi.cz. Souhlasím s uložením a zpracováním poskytnutých osobních údajů, případně osobních údajů dítěte, ke kterému mám rodičovskou zodpovědnost, společnosti HOTELY SRNÍ, a.s., IČO: 28666712, Celetná 590/25, Praha, Česká republika (dále jen „poskytovatel ubytování“), kontakt v oblasti ochrany osobních údajů: GDPR@hotely-srni.cz, jako správce údajů. Výslovný souhlas uděluji dobrovolně v rozsahu osobních údajů: emailová adresa pro účely zařazení do informačních systémů ubytovatele a pro zpracování za účelem zasílání marketingových materiálů a obchodních sdělení dle uvážení ubytovatele, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění a přeji si být informován o novinkách ubytovatele a ubytovatel může výše uvedené sdělení zasílat na mnou uvedenou emailovou adresu. Jsem si vědom toho, že mé osobní údaje budou prohlížet a/nebo používat osoby určené vnitřními zásadami ubytovatele, tedy příslušní zaměstnanci, obchodní partneři, případně osoby navštěvující webové stránky a sociální sítě ubytovatele. Souhlas uděluji na dobu neurčitou. Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně nebo automatizovaným způsobem. Mám právo svůj souhlas kdykoli odvolat.
Prohlašuji, že jsem s dostatečným předstihem seznámil sebe i své dítě (pokud existuje) s ubytovacím řádem hotelu a se všeobecnými podmínkami souvisejícími se smlouvou o příslušných hotelových službách a zavazuji se je dodržovat. Beru také na vědomí, že v celém hotelu je zakázáno kouření pod pokutou 5000 Kč.