Informace o společnosti a CK

HOTELY SRNÍ, a.s.
Celetná 590
110 00 Praha 1
Spis.zn: OR MS Praha, oddíl B, vložka 16422

IČO: 28666712   DIČ: CZ28666712

Upsaná a splacená výše základního kapitálu činí 181 573 tis. Kč

HOTELY SRNÍ, a.s.  je součástí mezinárodního koncernu Vienna Insurance Group.

Další informace z OR zde 

Další informace z ŽR zde

 

HOTELY SRNÍ, a.s. - cestovní kancelář má provozovnu Srní 117, PSČ 34192

Provozní doba je Po-Pá 9:00 - 14:00 hod, kontaktní telefon 376 599 212 

Koncese byla vydána MÚ Vimperk, Odbor obecní živnostenský úřad, č.j. OŽU/535/2016/12 s nabytím právní moci dne 10.6.2016.

Odpovědný zástupce : Jan Nouza

Cestovní kancelář je pojištěna pojistnou smlouvu (č 7720970980) o povinném pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČO: 47116617

Produkty, které nabízí společnost  HOTELY SRNÍ, a.s jako cestovní kancelář jsou označeny jako zájezd ( v našem případě se jedná o nabídky obsahující i dopravu) , na tyto produkty se vztahuje pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.

 § 1 zákona 159/1999 Sb.
(1) Zájezdem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor služeb cestovního ruchu prodávaný za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:
a) ubytování,
b) dopravu,
c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.