Jak se chovat v hotelu s omezeným provozem (COVID-19)

·       Od 01.07.2020 není povinnost nosit roušky

·       Prosíme, dbejte na své zdraví i zdraví ostatních, pokud jste se vrátili z rizikových oblastí, nenavštěvujte naši provozovnu

·       I nadále se snažte dodržovat rozestupy

·       Při vstupu do hotelu, restaurace a na společných toaletách je k dispozici dezinfekce rukou, využijte ji

·       Pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, včetně všech prostor hotelu

·       Check in omezte na nezbytně nutnou dobu, upřednostněte platbu kartou jak v recepci, tak v restauraci, popř. na hotelový účet

·       Check in si můžete udělat on line, pokud Vám nepřišel odkaz, tak si napište na rezervace@hotely-srni.cz

·       Pobyty hraďte průběžně, aby nedocházelo zbytečně k shromažďování skupin osob

·       Pokud se necítíte dobře, navštivte nejbližší hygienickou stanici

·       Teplotu je si možné změřit na recepci hotelu                                   

·       Dodržujte časté mytí rukou vodou a mýdlem

·       Všechny informace jsou k dispozici též na hotelovém kanálu, případně v recepci

 

Děkujeme, že respektujete naše pravidla a přejeme Vám příjemný pobyt.