Jak se chovat v hotelu s omezeným provozem (COVID-19)

Manuál pro hosty Hotelů Srní

·       Prosíme dbejte na své zdraví i zdraví ostatních

·       Dodržujte povinné rozestupy min. 1,5 metru (s výjimkou společné skupiny hostů a rodin)

·       Při vstupu do hotelu, restaurace a na společných toaletách je k dispozici dezinfekce rukou, každý návštěvník je povinen dezinfikovat ruce

·       Check in omezte na nezbytně nutnou dobu, upřednostněte platbu kartou jak v recepci, tak v restauraci, popř. na hotelový účet

·       Pobyty hraďte průběžně, aby nedocházelo zbytečně k shromažďování skupin osob

·       Nošení roušek hosty ve společných prostorech hotelu je povinné s výjimkou konzumace u stolu. Host musí mít roušku vždy, když se vzdálí od stolu

·       Veškeré jídlo z bufetové nabídky včetně nápojů je povinné nabírat v rukavicích, které jsou k dispozici u vchodu do restaurace

·       Obsluhující personál reguluje rozestupy a případně upozorní hosty, pokud nerespektují pravidla ochrany zdraví

·       Dodržujte časté mytí rukou vodou a mýdlem

·       Všechny informace jsou k dispozici též na hotelovém kanálu, případně v recepci

 

Děkujeme, že respektujete naše desatero a přejeme Vám příjemný pobyt.