Doporučení v hotelu (COVID-19)

 

Dle nám známých informaci (k xxxxxxx) budeme mít otevřeno od xxxxx - ubytování, stravování a sportoviště v omezeném režimu, dle PES.  Bazény-maximální kapacita jeden člověk na 15 metrů čtverečních, což je u nás 36 osob. Sauny nebudou v provozu. Pro ostatní sportoviště bude také platit pravidlo 15 m2 na jednoho hosta. Pro ubytování nejsou žádná omezení, dodržet se musí ve společných prostorech obecná opatření, jakou roušky, dezinfekce a dvoumetrové odstupy.  Stravování bude otevřené maximálně od 7 do 20 hodin. Obsluhovat bude možné jen usazené hosty, u jednoho stolu spolu smí být nejvýše čtyři lidé. V bufetech nabírání v rukavicích. V restauračních prostorech bude v jeden okamžik maximálně 50% z celkové běžné kapacity.
 

·       Dodržujte bezpečné rozestupy od ostatních (2m), roušku musíte mít nasazenu ve vnitřních prostorách hotelu, s výjimkou konzumace jídla u stolu.

·       Při vstupu do hotelu, restaurace a na společných toaletách je k dispozici dezinfekce rukou, použijte ji. Pokrmy a nápoje nabírejte v rukavicích.

·       Pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, včetně všech prostor hotelu.

·       Check-in omezte na nezbytně nutnou dobu, upřednostněte platbu kartou jak v recepci, tak v restauraci, popř. na hotelový účet.

·       Check-in si můžete udělat on-line, pokud Vám nepřišel odkaz, tak si napište na rezervace@hotely-srni.cz.

·       Pobyty hraďte průběžně, aby nedocházelo zbytečně k shromažďování skupin osob.

·       Pokud máte příznaky covid-19 (zvýšená tělesné teplota, zimnice, kašel, svalová slabost, ztráta čichu apod), telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře. Mimo ordinační dobu volejte lékařskou pohotovostní službu 155. Neohrožujte ostatní hosty hotelu. Informujte recepci hotelu (nejlépe telefonicky) z pokoje na linku 1100 nebo 1300, nebo 376 599 212.

·       Teplotu je si možné změřit na recepci hotelu.

·       Všechny informace jsou k dispozici též na hotelovém kanálu, případně v recepci

Děkujeme, že respektujete naše pravidla a přejeme Vám příjemný pobyt.

 

 Pravidla se mění neustále,  "aktuální stav" a všechna mimořádná opatření a více informací naleznete na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/