Doporučení v hotelu (COVID-19)

 

·       V ČR není aktuálně povinnost nosit roušky. Přesto je doporučujeme používat v rámci Vašeho zdraví, zdraví zaměstnanců hotelu i ostatních hotelových hostů

·       Pokud jste se vrátili z rizikových oblastí, nenavštěvujte naši provozovnu. Buďte solidární ke svému okolí a snažte se případnou nákazu nešířit dále

·       V případě podezření anebo symptomů (kašel, zvýšená teplota…) infekčního onemocnění před příjezdem, prosíme o stornování rezervace. Pokud jste již v hotelu, zvažte, zda není vhodné pobyt předčasně ukončit. Teplotu je možné změřit na recepci bezkontaktním teploměrem.

·       Telefonická informační linka Ministerstva zdravotnictví je 224 972 222

·       Při vstupu do hotelu, restaurace a na společných toaletách je k dispozici dezinfekce rukou. Prosíme o dodržování vysokého stupně čistoty a hygieny.

·       Pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, včetně všech prostor hotelu

·       Check in omezte na nezbytně nutnou dobu, upřednostněte platbu kartou jak v recepci, tak v restauraci, popř. na hotelový účet

·       Pobyty hraďte průběžně, aby nedocházelo zbytečně k shromažďování skupin osob

·       Všechny informace jsou k dispozici též na hotelovém kanálu, případně v recepci

 

            Leták Covid 19 

 

Děkujeme, že respektujete naše pravidla a přejeme Vám příjemný pobyt.