Uzavírka Dlouhá Ves (most)-Radešov

O Z N Á M E N Í 

s platností od 1.4.2019 do 28.6.2019 bude úplná uzavírka silnice v trase Dlouhá Ves (most) -Radešov. 

Silnice 145-008 až 145-009 v délce 6 km. 

Objízdné trasy :

1/ Srní – Prášily – Skelná – Hartmanice/přeložka/ - Chlum – Petrovice – Volšovy – Sušice

2/ Srní – Kašperské Hory – Nezdice – Rozsedly – Dražovice – Podmokly – Chmelná – Sušice

Od 28.6. 2019 bude úplná uzavírka tohoto úseku pouze částečně zprůjezdněná, do doby dokončení akce (semafory).

Místní autobusová doprava : od 1.4.2019 budou změněny jízdní řády

Nové jízdní řády budou vylepeny na zastávkách nejdéle do 31.3.2019

Upozornění !!! Souběžně s touto uzavírkou, bude uzavřen i průjezd Hartmanic (rekonstrukce komunikace)

Pokud pojedete z Prahy  do Srní je více možných variant, z Prahy přes Klatovy a Prášily, nebo Strakonice - Vimperk - Kvilda.