Uzavírka Dlouhá Ves (most)-Radešov

O Z N Á M E N Í 

s platností od 1.4.2019 do 15.11.2019 je úplná uzavírka silnice v trase Dlouhá Ves (most) -Radešov. 

Silnice 145-008 až 145-009 v délce 6 km. 

Objízdné trasy :

1/ Srní – Prášily – Skelná – Hartmanice/přeložka/ - Chlum – Petrovice – Volšovy – Sušice

2/ Srní – Kašperské Hory – Nezdice – Rozsedly – Dražovice – Podmokly – Chmelná – Sušice

 Místní autobusová doprava má změněny jízdní řády

Upozornění !!! Souběžně s touto uzavírkou, bude uzavřen  do 31.7.2019 i průjezd Hartmanic (rekonstrukce komunikace).

Pokud pojedete z Prahy  do Srní je více možných variant, z Prahy přes Klatovy a Prášily, nebo Strakonice - Vimperk - Kvilda.

 V průběhu měsíce března byly zahájeny přípravné práce na stavbě „II/169 a II/145 Dlouhá Ves – Radešov, úsek B a C“. Jde o stavbu Plzeňského kraje zajišťovanou prostřednictvím SÚS PK, která je spolufinancována z programu IROP (Integrovaný regionální operační program) s předpokládanými náklady 269 mil. Kč. (více)

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/145 v úseku mezi obcemi Dlouhá Ves a Radešov o celkové délce 5.300 metrů, která naváže na první úsek realizovaný v roce 2015. Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace vč. odvodnění, přestavbu dvou mostních objektů (ev.č. 145-009, ev.č. 145-011), rekonstrukci nábřežní zdi a římsy vč. výměny záchytného systému, obnovu propustků, stabilizaci pravého okraje vozovky a nezpevněné krajnice vyztuženým svahem s ozeleněným lícem nebo gabionovými konstrukcemi, úpravu autobusových zastávek s vybudováním chodníků, zajištění skalních stěn a výchozů, provedení vodorovného dopravního značení a osazení silničního příslušenství (svodidla, zábradlí, směrové sloupky).

Po 15.11. bude pravděpodobně do jara obnoven provoz a následně by mělo být hotovo do prázdnin 2020.