Naděje moderního pětiboje trénovali pod vedením olympijského vítěze

U nás si moderní pětibojaři zatrénují i bez půjčky od České spořitelny.