Letní animace i cyklobusy 2017 skončily

Jako v uplynulých letech probíhaly od prvního července do posledního srpna, denně, letní animace pro děti a ze Srní vyjížděly cyklobusy.

Denní program, navštívilo přes 500 dětí, což dalo odpočinout rodičům, či prarodičům.

Kolik se svezlo hostů našich hotelů cyklobusem nevíme.

Těšíme se na Vás i příští rok o prázdninách, ale i mino ně. 


Denní program 

 

 Změna programu vyhrazena.